Första recensionen av ”Svart potatis”

reccoll800px

I Östra Småland Nyheterna den 29 augusti fick ”Svart potatis” stort utrymme och en bra recension av Dag Sandahl under rubriken ”Skrämmande genomgång av svälten på Irland.” ”Det är inte potatissjukdomen som dödar folket. Det är den förda politiken.” skriver Sandahl. ”Pär Lodins bok är bättre än de jag tidigare läst för…

Läs mer