Nytt förlag

PHlogoheight150pxIdag presenterar vi vårt nya förlag Politisk Historia. Förlaget är politiskt obundet. Vi ger ut böcker och återpublicerar källor i ämnet politisk historia. Vi är nya som förlag, men har lång erfarenhet av journalistik och grafisk produktion.

Vi arbetar i ett nätverk av professionella kompetenser inom redaktörskap, formgivning, illustration, tryckupphandling och allt annat som behövs för framgångsrik bokutgivning.

Till att börja med kommer vi endast att ge ut egna produktioner. Vi tar alltså inte emot några manus i detta skede. Vår första utgivning blir boken ”Svart Potatis”, skriven av Pär Lodin.  Verket tar ett grundligt grepp om den irländska hungersnöden 1845-1850 – ett laddat ämne som också väcker funderingar om nutiden.

Närmast planerar vi en komplementutgåva till ”Svart Potatis”, med ett urval av källmaterialet. Det är en dramatisk och stark läsning, där både nöden och de politiska resonemangen hos beslutsfattarna skildras.

Därefter tänkte vi ge ut några klassiker inom den politiska litteraturen.