Folket i Bild recenserar ”Svart potatis”

Tidningen Folket i Bild kulturfront recenserar Svart Potatis i nr 2-16. Några utdrag: ”Det är alltså ett pionjärverk författaren åstadkommit. En av de allra viktigaste samhällsorienterade böckerna som utkommit de senaste åren” ”Bokens disposition […] allt hållet i en stramt berättad stil  gör denna skrift mycket läsvärd. Spännvidden i historien…

Läs mer