Folket i Bild recenserar “Svart potatis”

Tidningen Folket i Bild kulturfront recenserar Svart Potatis i nr 2-16.

Några utdrag:

”Det är alltså ett pionjärverk författaren åstadkommit. En av de allra viktigaste samhällsorienterade böckerna som utkommit de senaste åren”

”Bokens disposition […] allt hållet i en stramt berättad stil  gör denna skrift mycket läsvärd. Spännvidden i historien […] gör boken oumbärlig för varje läsare som har ett politiskt eller historiskt intresse.”

Recensionen är skriven av Jan Bergsten.