Förlaget

Politisk Historia är förlaget för dig som är intresserad av både historia och politik.
Förlaget är politiskt obundet. Vi är nya som förlag, men har lång erfarenhet av journalistik och grafisk produktion.
Vi arbetar i ett nätverk av professionella kompetenser inom redaktörskap, formgivning, illustration, tryckupphandling och allt annat som behövs för framgångsrik bokutgivning.
Till att börja med kommer vi endast att ge ut egna produktioner. Vi tar alltså inte emot några manus i detta skede.

För frågor, beställningar, recensionsex eller övriga ärenden, maila till:
info@politiskhistoria.se

Administration: Ann Wallin
ann@politiskhistoria.se

Webbredaktör: Tina Quist
tina.quist@politiskhistoria.se

 

 

Postadress:
Politisk Historia
c/o Interactive Publishing AB
Box 2015, 144 02 Rönninge
Besöksadress:
KungsholmsGruppen,
Kungsholms Kyrkoplan 4
Stockholm (avtala tid först)